Gateway 3x20 2014 Match Winners
 
01-18-14    
Joe Mathews 595-28 F-TR Winner
Mario Pflucker 592-25 F-Open Winner
Terry Pitts 580-21 Conventional Winner
     
02-15-14    
Doug Mann 598-34 F-TR Winner
Joe Zullo 576-14 F-Open Winner
Terry Pitts 595-30 Conventional Winner
     
03-15-14    
Doug Mann 598-38 F-TR Winner
Joe Mathews 600-42 F-Open Winner
Terry Pitts 588-28 Conventional Winner
     
04-19-14    
Joe Mathews 599-49 F-Open Winner
Mario Pflucker 592-31 F-TR Winner
Terry Pitts 587-22 Conventional Winner
Eric Leirvik 562-05 Garand
     
05-17-14    
Robert Lumsden 593-00 F-Open Winner
Mario Pflucker 589-21 F-TR Winner
Terry Pitts 593-20 Conventional Winner
Brian Kennedy 554-08 Garand
     
06-21-14    
Robert Medley 592-32 F-Open Winner
Terry Pitts 591-21 Conventional Winner
Mario Pflucker 586-26 F-TR
     
07-19-14    
Joe Mathews 600-48 F-Open Winner
Greg Reyes 591-28 F-TR Winner
     
08-16-14    
Robert Medley 590-29 F-Open Winner
Phil Sautter 585-21 F-TR Winner
Terry Pitts 585-24 Conventional Winner
Eric Leirvik 568-09 Garand
     
09-20-14    
Joe Mathews 600-47 F-Open Winner
Mario Pflucker 594-29 F-TR Winner
     
10-18-14    
Joe Mathews 600-48 F-Open Winner
Terry Pitts 585-17 Conventional Winner
     
11-15-14    
Robert Lumsden 595-26 F-Open Winner
Terry Pitts 590-20 Conventional Winner
     
12-20-14    
Mario Pflucker 584-25 F-TR Winner
Robert Lumsden 578-15 F-Open Winner
Terry Pitts 590-21 Conventional Winner