Gateway 3x20 2015 Match Winners
 
01-17-15    
Robert Medley 596-36 F-Open Winner
Terry Pitts 571-18 Conventional Winner
     
02-21-15   NO MATCH
     
03-21-2015    
Greg Reyes 587-25 F-TR Winner
Jerry Langford 589-33 F-Open Winner
Terry Pitts 566-12 Conventional Winner
     
04-18-2015    
Jerry Langford 597-30 F-Open Winner
Mario Pflucker 586-17 F-TR
Terry Pitts 576-13 Conventional
     
05-16-2015    
Grit Preston 586-14 F-Open Winner
Terry Pitts 571-17 Conventional Winner
Mario Pflucker 596-35 F-TR
     
06-20-2015    
Grit Preston 592-26 F-Open Winner
Paul Strong 595-25 F-TR Winner
Terry Pitts 559-14 Conventional Winner
     
07-18-2015    
Paul Strong 591-31 F-Open Winner
Mario Pflucker 593-27 F-TR Winner
Terry Goller 548-09 Conventional
     
08-15-2015    
Mario Pflucker 596-37 F-TR
Joe Zullo 559-09 F-Open
Dan Jones 565-09 Conventional Winner
     
09-19-2015    
Paul Strong 592-16 F-TR Winner
Terry Goller 554-12 Conventional Winner
Joe Zullo 550-06 F-Open
     
10-17-2015    
Grit Preston 585-23 F-Open
Paul Strong 590-24 F-TR Winner
Terry Pitts 590-26 Conventional
     
11-21-15    
Paul Strong 595-33 F-TR
Joe Zullo 542-09 F-Open
Dana Baygents DNF Conventional
     
12-19-15    
Mario Pflucker 574-18 F-TR Winner
Joe Zullo 575-18 F-Open
Terry Pitts 575-17 Conventional Winner